Trasy linek od 13.3.1960 do 11.9.1960
Změny oproti předchozímu období jsou psány kurzívou.

Linka č. druh trasa
1 trolejbus Jesničánky - divadlo - Slovany
2 trolejbus nádraží - divadlo - nemocnice

3

trolejbus

nádraží - letní stadion - Trnová - Semtín - UMA - Lázně Bohdaneč

4 autobus Svítkov - Dukla - divadlo - Židov
5 trolejbus Dukla vozovna - divadlo
6 autobus nádraží - divadlo - Židov
7 trolejbus Dukla vozovna - letní stadion - Trnová - Semtín - UMA

8

autobus

Dukla náměstí - Skřivánek - Veselka - nádraží

Zpět na stránku o historii linek