Trasy linek od května 1958 do 3.11.1958
Změny oproti předchozímu období jsou psány kurzívou.

Linka č. druh trasa
1 trolejbus Jesničánky - divadlo - nemocnice
2 autobus nové nádraží - divadlo

3

trolejbus

Dukla vozovna - letní stadion - Trnová - Semtín - UMA - Lázně Bohdaneč

4 autobus Svítkov - Dukla - divadlo - Židov
5 trolejbus Dukla vozovna - divadlo - Slovany

Zpět na stránku o historii linek